Ochrana osobních údajů

Děkujeme za Vaši návštěvu na našich stránkách www.fyzioterapie-cdt.cz nebo www.cdtomisovi.cz. Velmi nás těší Váš zájem a věřte, že bereme ochranu Vašich soukromých údajů vážně a přejeme si, abyste se při návštěvě našich internetových stránek, provozovny či čerpání našich služeb cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Při zpracování osobních údajů postupujeme podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – General Data Protection Regulation, které vstoupilo v platnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.  

V následujícím sdělení Vám předkládáme naše postupy a Vaše práva, která z daného nařízení vyplývají.

Správce osobních údajů

Název společnosti: Fyzioterapie CDT, nestátní zdravotnické zařízení

Sídlo provozovny: Úzká 201, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Ctirad Tomis, IČ: 754 946 21 a Mgr. Dagmar Tomsiová, Ph.D., IČ: 747 962 91

Současně provozujeme webové stránky www.fyzioterapie-cdt.czwww.cdtomisovi.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správci, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, pište na e-mail: fyzioterapie-cdt@email.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správci Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • - budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy,   
    zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • - plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 •   umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a dobrovolně, a to z následujících důvodů (a pro naplnění těchto účelů):

1.      Poskytování služeb

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, pohlaví, telefonní číslo a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění obsahu Vámi objednaných služeb dle našeho živnostenského a profesního oprávnění.

2.      Plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu email, jméno, telefonní číslo, adresa zpracováváme za účelem naplnění smluvních povinností (např. zaslání online kurzu, dodání zboží, atd.).

3.      Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

4.      Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, pohlaví), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu, než se sami odhlásíte. Pokud nejste našim zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu po dobu, než se sami odhlásíte.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého zaslaného e-mailu.

5.      Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu, např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu, než se sami odhlásíte. Tento souhlas lze samozřejmě také kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

6.      Fotografická dokumentace, reference, živé akce, kurzy a workshop

Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme využít Vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod., a to do doby, než souhlas sami písemně odvoláte prostřednictvím našich kontaktních údajů. Odsouhlasené údaje pak dale zpracováváme pouze v anonymizované podobě k prezentaci výsledků dosažených s využitím našich produktů a služeb.

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme  osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • - SmartSelling – aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
  - Facebook – FB pixel
  - Google – Google Analytics a Adwords
  - Seznam – Sklik
  - Foxi, spol. sr.o. – účetnictví
   

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: fyzioterapie-cdt@email.cz.

 1. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 2. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 3. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 4. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
 5. Právo na přenositelnost uplatníte tehdy, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému. Pak budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Na to potřebujeme alespoň 30 dní.
 6. Právo na výmaz (být zapomenut) je Vaším dalším právem. Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

  POZOR! V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

 7. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velice rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat přímo nás, abychom své případné, a především nezáměrné, chyby mohli napravit.
 8. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
  Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Děkujeme za Váš čas.

Ctirad a Dagmar Tomisovi