Skoro každého někdy něco bolelo. Někdy tak hodně nebo tak dlouho, že potřeboval pomoc, kterou pak hledal u různých zdravotníků či na internetu, protože pomoci sám si neuměl.

Naši klienti to již často zvládají a vědí, kam se mohou obrátit, pokud
si sami nepomohou, nebo vznikne problém u někoho z jejich blízkých.

Často v práci slýcháme: kéž bych o vás věděl před lety!
Jenomže to jsme ještě neznali to, co teď…

Naše zvě(í)davost...

Fyzioterapii jsme začali studovat v době, kdy tento obor v Česku znalo nemnoho lidí a málokdo – včetně nás – měl jasnou představu o tom, co vlastně fyzioterapeut dělá.

Jak jsme se však brzy dozvěděli, ve světě měla již tehdy česká fyzioterapie dobrý zvuk a bylo nám od první chvíle ctí pokusit se stát součástí této tradice.

S oborem jsme se prakticky setkali záhy a praxe se pak vinula jako červená nit celým studiem. A právě díky praxi jsme v nejrůznějších zdravotnických zařízeních nasbírali dostatek zkušeností, které později definovaly zaměření našeho soukromého zařízení.

... a vzájemná spolupráce...

Věděli jsme, že pokud chceme problémy našich klientů opravdu vyřešit, musíme na ně mít více času, umět lépe rozpoznat příčiny jejich obtíží a dokázat je lépe vysvětlit.

Také musíme klienty naučit cvičit natolik kvalitně a nastavit cviky natolik individuálně, aby si dokázali pomoci i sami.

A konečně musíme také vědět, kam klienty poslat v případech, kdy jejich problém není fyzioterapií ovlivnitelný, nebo má také další příčiny.

... nás stále posouvají vpřed.

Díky tomu, že již skoro dvacet let vidíme věci spolu a podobně, se nám daří tento koncept fyzioterapie úspěšně rozvíjet a spokojených klientů, kteří své zkušenosti dále sdílejí se svým okolím, postupně přibývá.

Samozřejmou a příjemnou nutností je pro nás absolvování kurzů a konferencí
v našem oboru, jež nám pomáhají stále rozvíjet své vědomosti a dovednosti.

Od otevření našeho zdravotnického zařízení se nás lidé často ptají, na čem mají v práci sedět a jak, který sport je dobrý pro to, aby se svých potíží zbavili,
a kterému je naopak dobré se vyhnout, v čem mají chodit, jak poznají, že je pohybový vývoj jejich dítě v pořádku atd.

Své nadšení pro fyzioterapii
chceme předat i Vám

Postupem času proto vzrůstala naše potřeba najít způsob, jak tato témata uchopit, abychom mohli náš pohled zprostředkovat mnoha lidem najednou, pomohli tak vyřešit jejich problémy a odpovědět na otázky, které si často kladou.

Tyto stránky, blog a e-booky jsou výsledkem a mají sloužit tomuto účelu.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a za sdílení vašich zkušeností s ostatními.